Forteljarane‎ > ‎

Målfrid Ottosen

lagt inn 12. nov. 2018, 03:27 av Bjørn Enes
Målfrid Ottosen  vart intervjua heime hos seg sjølv av Bjørn Enes fredag 9.. november 2018. 
Intervjuet handla i stor grad om barndomsopplevingar under krigen og dei tidlege etterkrigsåra. 
Intervjuet skal no dokumenterast og det skal gjennom ei enkel redigering før det vert avgjort om det skal publiserast eller berre avleverast for framtidig forsking. 
Videoen kjem etter kvart til å bli ferdig. Men den vil vera sperra med passord. Spøsrsmål om passordet må rettast til Bjarte Sindre. 

Comments